Litt norsk krigshistorie fra 1940-45 om blant annet faghistorikernes, myndighetens og Forsvarets neddyssinger og forfalskninger av krigshendelser.

Er du også blitt lurt til å tro at alt du leser om den norske krigshistorien 1940 - 45 stemmer med virkeligheten? 

Da bør du ta en titt på disse nettsidene !

Oppdatert pr. 10. jan 2006.

 E-post astrup.nilssen@krigshistorie.com

Til deg som måtte finne noe av informasjonen i mine nettsider ubehagelig: Sannheten kan være meget ubehagelig, og dysses derfor ofte ned,  forties eller omskrives av faghistorikerne.

Jeg anbefaler å gå inn på Daastol webside. Klikk på http://arno.daastol.com/history/ så kommer sidene med linksider frem. Her vil du finne meget interessant, utrolig, ukjent og skjult krigshistorie fra 2. Verdenskrig.

Spionasjen mot slagskipene "Tirpitz" og "Scharnhorst" i Alta ble utført av stedlige norske ungdommer etter oppdrag fra britene. Etterretningssjefen og telegrafisten, Raaby, kom med ubåt fra England til Senja, og reiste derfra til Alta, hvor han organiserte gruppen.  Spionasjegruppen, med sine radiosendere og kurertjeneste, var en av de  mest effektive i Norge. Gruppen fikk gratulasjoner fra den britiske Kongen  (The Kings order) for en jobb, som i følge britenes utsagn, forkortet krigen med minst 6 måneder , og reddet derved  noen hundre tusen liv på krigsfrontene.  Klikk her så kan du lese om den utrolige spionasjen, som ikke har fått den omtale og anerkjennelse den fortjener.
Gruppen i Alta har ikke skrevet skrytebøker for å opphøye seg selv til krigshelter eller reist rundt og holdt foredrag om sin virksomhet. De levde etter krigen en nokså anonym tilværelse.

Det har vært liten oppmerksomhet så langt i valgkampen rundt kriminalitetsutviklingen i fedrelandet. Ansvarlige politikere har ytret ulyst til å gå inn på utfordringene, de ønsker ikke å "stigmatisere utsatte grupper". Men folk flest er klar over at "de nye landsmenn" står for en uforholdsmessig stor andel av lovbruddene, og særlig da de groveste. Hittil er 45 – førtifem norske kvinner og menn drept av de fremmede, antall ran og voldtekter kan skrives med fem siffer. Dessuten vet mange at her begås talløse forbrytelser og overgrep

Innledning.

 Det er noen som har sagt at nå må man legge krigshistorien bak seg og avslutte skriveriene om krigen .Dette er personer som ikke ønsker at sannheten kommer frem i lyset. Jeg kaller slike personer for historieløse når de vil skjule virkeligheten i den største katastrofen, som har rammet vårt land i dets tusenårs historie, ved det tyske overfallet den 9. april 1940. Det er en historie som alle bør kjenne sannheten til  på lik linje med de menn som med sverdet i hånd samlet Norge til ett rike for ca. 1000 år siden. 

Av andre katastrofer kan nevnes Svartedauen i 1350 årene, som utryddet nesten halvparten av befolkningen, og den lange natten under den 400 årige danske okkupasjon av landet. Hovedårsaken til alle bøker som er utgitt og avisinnlegg om krigsbegivenhetene 1940 - 45,  er de uforståelige manipulasjoner med virkeligheten og usannhetene som både myndighetene og Forsvaret har innbilt allmennheten. De som hevder sannheten, blir ofte møtt med en vegg av taushet av media de myndigheter som har ansvaret for usannhetene.  

 Nå er en ny katastrofe under utvikling i vårt land, den største av alle, som ingen ende har. Det såkalte fargerike fellesskap, hvor personer fra flere kulturer og religioner invaderer vårt land. Historien fra andre land, forteller at en blanding av slike folkegrupper fører til indre religiøs uro og væpnede konflikter. Vi kan allerede nå se tendensene her. Den beskyttelsen våre dumsnille politikere mener å ha gitt de over hundre tusen muslimske innvandrere og andre fra fremmede kulturer har hittil (aug. 2005 )  kostet ca 45 drap på nordmenn, og antallet øker.  "De nye landsmenn" står for en uforholdsmessig stor andel av lovbruddene, og særlig da de groveste. Antall ran og voldtekter kan skrives med fem siffer.  Dertil begår de fargerike grusomme voldtekter også på mindreårige jenter, overfall og ran på voksne og barn, svart arbeid, trusler om drap, svindel og annen organisert kriminell virksomhet. Norske kvinner blir av imamene i Norge  offentlig kalt horer, og Norge for et kulturløst land.   Frekkheten er alvorlig. Det er så galt at statsråder og personer i visse stillinger, må ha væpnede vakter grunnet draptrusler fra de utlendinger som har kommet for å søke beskyttelse i vårt land.. 

"Ministerpresident" Quisling kjørte  tid under krigen i en sterk skuddsikker bil for å beskytte seg mot det folk han   trodde han regjerte over. For første gang i vår historie må nå vår statsminister i fredstid også kjøre i en pansret skuddsikker bil. Hvorfor må han beskytte seg, og mot hvem i fredstid i vårt fredfylte land.  Hvem er det som truer statsministeren?

Ca  80 - 90 %, av de som kommer til landet, skjuler sin identitet ved å foreta den kriminelle handling og makulere eller forfalske alle identifikasjonsbevis, og brenne fingertuppene for å unngå fingeravtrykk. Istedenfor å sende disse kriminelle personer omgående i retur til avreiselandet, blir de tatt imot, til en alvorlig stor belastning for vårt allerede sterkt overbelastede politivesen og rettsapparat, og koster i tillegg vårt samfunn titalls milliarder. Dertil er de kriminelle som kommer, en stor og sterkt økende belastning for vårt helsevesen og, boinstitusjoner hvor de krever sine rettigheter.   Bare til advokathjelp betalte staten i år 2002,  20,8 mill. kroner til asylsøkernes advokater for å anlegge sak mot staten for å tvinge seg inn i landet. Da hører vi lite om finansieringsproblemer. Pengeproblemer melder seg i vårt helsevesen, samferdsel  og andre viktige formål, for  nordmenn.

Det kriminelle innvandrermiljø er så omfattende at sjefen for Kripos har advart myndighetene mot innvandringen

        


 

 


 

 

Foto av minnesteinene over hurtigruteskipet "Irma" og lastebåten "Henry" i Averøy tatt under avdukingen.

 

                                                 Sett mot sjøen                                Sett mot siden

De to foto viser minnesmerkene, som Kongen avduket den 16. september 2002 over de 65 ofrene fra hurtigruteskipet "Irma" (63) og lastebåten "Henry" (2) etter at nordmenn torpederte skipene den 13. februar 1944. Dertil skjøt nordmenne 2030 skudd med mitraljøser mot de som kjempet for livet og drepte flere i den iskalde sjøen på Hustadvika. "Henry ble torpedert da de var i ferd med å redde folk fra sjøen. Det var en forferdelig tragedie, som du kan lese om nedenfor under linken "Irma".

Mer om avdukingen av minnesmerkene finner du ved å åpne linken på slutten av denne side, eller ved å åpne linken "Irma". Gå nederst og klikk på linken "Kong Haralds avduking av "Irma" bauta."

Visste du:
At Regjeringen, i sin naive dumhet (I boka Utrolig, men sant av O. Harsem) , ved kapitulasjonsavtalen av 10 juni 1940 hadde fraskrevet seg  retten til å gjenerobre Norge med norske styrker, retten til å delta i krigen på alliert side, retten til å delta i forhandlinger ved en tysk kapitulasjon, når den tid kom, retten til å delta i fredsforhandlingene med tyskerne, retten til krigsutbytte og visse konstitusjonelle  rettigheter. Tyskerne hadde på forhånd kunngjort dødsdom mot  de som ødelegger krigsviktige anlegg og utstyr, samt enhver sivilperson som blir tatt med våpen i hånd. Så dette var kjent for heimefronten og andre.

At de store mengder tømmer for gjenoppbyggingen av Finnmark, som lå i Kirkenes, tok russerne som krigsutbytte.

At før 9. april 1940 krenket 21 tyske spionfly norsk luftrom, mens Storbritannia tok rekorden med 44 spiontokter over Norge.  

At det var britene v/ Winston Churchill, som ønsket og håpet at tyskerne skulle angripe Narvik så britene kunne slå tyskerne på norsk jord, for så å erobre og  få kontroll med malmen og  jernbanen til Sverige.

At det var britene
som først angrep Norge og fremprovoserte det tyske angrepet.

At britene ikke fortok seg noe for å stoppe eller angripe inn mot den tyske invasjonsflåten til Narvik,
tiltross for at flåten ble observert av britiske fly, da den gikk ut fra nord tyske hamner.

At britiske politikere uttalte at det tyske angrep på Norge, var det beste som kunne ha skjedd.

At Regjeringen på Elverumsmøte den 10. april var innstilt på forhandlinger med tyskerne etter dansk mønster, og at en forhandlindsdelegasjon på tre mann ble utnevnt, men at general Ruge, som mot generalstabens kapitulasjonsforslag, rådet
Nygaardsvold  med utrenede soldater og med geværer fra 1870 årene,  til krig mot verdens sterkeste krigsmakt. og hypermoderne våpen. Det kostet Norge dyrt. Resultatet var gitt på forhånd. En katastrofe.

At under felttoget i Norge, lurte britene Den norske regjering,  og at de britiske soldater
var så udugelig at vår statsminister,  Nygaardsvold karakteriserte disse ikke bedre enn  kirkegårdsvakter, og skopussere. Han tok også opp det forhold  at britene oppførte seg som tyvknekter og voldsmenn. Disse  uttalelser er dysset godt ned for allmennheten. Når jeg bruker liknende uttrykk i min avhandling om britene, er det i
overensstemmende med Regjeringens oppfatning.

Det er ikke uvanlig at når seierherren skriver sin krigshistorie, så pakkes denne inn i egne heroiske framstillinger. Ubehagelige krigshendelser holdes enten skjult eller forfalskes i den grad at det grenser opp mot det kriminelle, mens den tapende part, med eller uten grunn, blir dømt som krigsforbrytere.

Hvordan tror du det hadde gått med den norske flygeren dersom tyskerne hadde vunnet krigen, da han uten motstand i lav høyde, innrømmet å ha meiet ned en hel kolonne med sivile tyske flyktninger, barn, kvinner og gamle menn inkl. trekkdyrene,
 hester og esler, på flukt fra Dressen. (i boka Kald krig i nord).

Når noen forlag og avispressen unnlater å skrive om den ubehagelige virkeligheten, må dette oppfattes som pressesensur. Det er bl. annet aviser som har nektet å ta inn (hadde ikke spalteplass) til mine innlegg om skjult krigshistorie, samt å korrigering av usannheter.
 

Hva sidene handler om:

 Hovedtema i mine nettsider er de alliertes ( de britiske)  krigsforbrytelsene mot kystbefolkningen og de sivile hurtigruteskipene, som førte til den forferdelige katastrofen, at over 600 uskyldige barn, kviner og menn ble drept på den mest brutale måten som tenkes kan,  flere drepte og på en verre måte enn ved de tyske torturmetoder. I noen tilfeller ble de som kjempet mot døden i sjøen, beskutt med automatvåpen for å drepe flest mulig. Sorgen og savnet i de berørte hjem, var ubeskrivelig  Det er  krigshendelser som den offisielle krigshistorien og de ansvarlige norske myndigheter dessverre har dysset ned og  forfalsket i stedet for å få morderne stilt for krigsrett.

 En kort oversikt om krigen i Norge, er tatt med, og en mer utførlig beskrivelse av den såkalte "Elverums - fullmakten", som ikke eksisterte, og kapitulasjonene 10. juni 1940 og i juni 1945.    


Et lite eksempel til ettertanke.

Den 12 april 1943 angrep den sovjetiske ubåten K 21 flere fiskebåter, som drev fiske på Svensgrunnen utafor Senja. !0 fiskere ble drept, 10 såret og 7 ble tatt som krigsfanger av et land som kjempet mot vår felles fiende. Våre styremakter har holdt en lav profil i saken, men det er skrevet flere bøker og beretninger om tragedien, bl. annet av Paul Vatne "Ukjent ubåt", og Bjørn Bratbak  "Svensgrunnen 12. april 1943". Dertil har en marineoffiser skrevet en beretning om samme sak. Han forteller om den spontane innsamling av midler til de sårt trengende etterlatte, både  lokalt, av tyskere og Nasjonalhjelpen. Men han nevner ikke at direktør Overå i Norges Råfisklag (en antinazist) etter krigen ble dømt til en bot på kr. 2000.- for landssvik fordi han hadde støttet den nazifiserte Nasjonalhjelpen ved sin underskrift. Forstå det den som kan.
Overå var ved sin nasjonale holdning som en far for fiskerne.

I 1947 ble det reist ei minnestøtte i Gryllefjord over tragedien. Inskripsjonen på støtta forteller ikke hvem som utførte udåden. Dette mener marineoffiseren er en historieforfalskning, og forfalskningen skjer årlig på nasjonaldagen. Marineoffiseren 
skriver: "Mesteparten av min drivkraft med denne beretningen, har vært at sannheten skulle frem i offentlighetens lys".

Hva skal man da si om usannhetene om  "Irma"- tragedien? Det er helt ufattelig det ikke er gjort noe for å dementere disse, som kostet 65 mennesker livet, utført av nordmenn, da  hurtigruteskipet    ble torpedert på Hustadvika den 13. februar 1944

 

Det var avsløringene om myndighetens
falske beskrivelse av "Irma"- tragedien,
som førte til min interesse for de øvrige
9 hurtigrutene, som ble angrepet og
senket av britene uten forhåndsvarsel,
og uten et eneste forsøk  på å redde folk.

Endelig etter nesten 58 år med usannheter  har Forsvarets overkommando nå
innrømmet følgende (29.august 2002): 
Sjøforsvarsstaben har mottatt ditt brev, hvor du påpeker at teksten i vår historiske kalender "Sjøforsvaret dag for dag 1814 - 2000, på side 48, ikke gir en korrekt beskrivelse av hendelsesforløpet under senkningen av hurtigruteskipet "Irma" og må derfor rettes opp.

Nåværende tekst er vurdert og vi er kommet frem til at teksten i sin nåværende form ikke gir et korrekt bilde av hendelsesforløpet. Dette beklager vi, og erkjenner et klart behov for rettelser .--------------.

I kjølvannet av mine undersøkelser, dukket det opp flere feilaktige beskrevne norske  krigshendelser, også som jeg opplevde. De beskrives i forkortet form.

Det er f.eks. holdt skjult at Kong Haakon skulle arresteres av britene i Tromsø. Det kan du lese om i linken under <Kapitulasjonen i 1940>. Var Norge i krig mot Tyskland etter kapitulasjonen 10. juni 1940?

Min offentliggjøring, har ført til reaksjoner både fra Regjeringen, Forsvarets Overkommando, Forsvarets høgskole og Marinens Krigsveteranforening. Det kan du lese om på siden om "Irma".

Det er beklagelig at selv lærere i skolen i dag gir sine elever usanne informasjoner
om krigen i og mot Norge uten at myndighetene griper inn. Man sitter med det
inntrykk at det er det usanne som skal læres for å gi et heroisk inntrykk av Norges krigshistorie. Noe liknende finner vi bare i diktaturstatene.

Så følg med oppdateringen. Du tror det ikke før du leser det, og muligens ikke da heller, for det er utrolig hvordan vår krigshistorie er skrevet. Tross purringer med juridisk bevis, fastholder Forsvaret v/ 6. divisjon grove forfalskninger fra krigstiden. Sannheten er upassende.

Det er ingen myndighet som hittil har påvist feil i min framstilling.
 

Gratangen var den kommunen i Troms som ble sterkest berørt
av krigen 9. april -7. juni 1940..

Det tidligere Gratangen kapell etter artillierbeskytingen fra norske kanoner på Fjord- botneidet. Tyskerne hadde okkupert kapellet, men måtte rømme mot Storfossen (sørover) etter angrepet. På den lange avstanden utførte de norske soldatene en utmerket, treffsikker jobb.

Gratangen kapell etter det norske angrepet.

Foto av Astrup Nilssen.
Bruk uten henvisning til fotograf er forbudt.

 

Lokalbåten "Bjarkøy" ble truffet mens den lå ved kai   Kjøpmannens bil ble også truffet

Lokalrutebåten "Bjarkøy" bombet og senket ved kaia i Gratangsbotn den 22. mai 1940. To forretningsbygg , samvirkelaget og Thranings forretningsgård ble også utslettet..

Klikk her så kan du lese litt om de lokale krigshendelser i min hjemkommune, Gratangen, under 60 dagerskrigen i 1940 og litt til.  Værnes affæren, som gjorde det mulig for tyske fly å bombe i Gratangen og flere steder, er tatt med. Innholdet i beskrivelsen er mest av privat art og er vesentlig beregnet for kommunens skoler og innbyggere

 Kjøpmannens Thranings bil som stod på kaia,  ble også tatt.

 

 

Dronning Maud etter bombeangrepet i Gratangen.

Klikk på den røde teksten under for å lese om den største katastrofen som har rammet
vårt land.

Forspillet før 9. april 1940 og kort om 60 dagers krigen i Nord-Norge,
som vesentlig berører Ofoten og Narvik, Gratangen, og
Lavangen  kommuner.

Oppdatert i januar 2004

Kapitulasjonene 10. juni 1940, 8. mai 1945 og"Elverumsfullmakten". Her finner du beretningen om den kvinnelige spionen som kom til Narvik-fronten som Røde Kors søster.
Oppdater i februar 2004.

Kartet viser en del av de britiske senkninger av sivile hurtigruterunder krigen.

Les om det tyske flyangrepet på "Dronning Maud" fortalt av de som så det hele.   
Klikk på rød tekst, Angrepet på Dronning Maud, så får du hele beretningen.

 De engelske angrep mot Lofoten (Lofotraidet) den 4. mars 1941, det 2. Lofotraidet
 i jula 1941  og senkingen av hurtigruteskipet
"Mira". (Klipp på "Mira" så kommer
teksten opp)  var starten på den   engelske krigen mot den sivile kystbefolkning og
den sivile kystfarten. Samme året kom angrepene på ruteskipet "Barøy", og
hurtigruteskipet "Richard With" og flere, med til sammen 175 omkomne bare på
"Barøy" og "Richard With". Angrepene mot kysten og den sivile skipstrafikken varte
ut året 1944. Den skitne britiske krigen mot den sivile kystfarten førte til at 633 
fullstendig uskyldige, barn,  kvinner og menn,  ble drept på den verste måte som tenkes kan.

Det er endog i dag vanskelig å forstå at det var våre allierte, britene, som senket 
10 hurtigrute- og ruteskip. Dertil ble flere  godsbåter i sivil fart senket. Alle ble
senket uten forhåndsvarsel, eller forsøk på å berge folk. Tvert i mot, angriperne
fyrte av automatskudd mot folk  i sjøen og drepte flere. Det er handlinger som er
bortforklart med åpenbare usannheter og som myndighetene har forsøkt dysset ned 
i stedet for å kreve er forklaring og unnskyldning av britene. Våre myndigheter er
ikke villig til å korrigere usannhetene, muligens for å skjule den ubehagelige 
virkeligheten for våre etterkommere. Angrepene hadde ingen betydning for krigens gang.

Den britiske propaganda fra London fortalte at britene senket ingen skip på nazivis.
Mannskapene fikk alltid forlate skipene før de ble senket, ble det sagt. Også det var
grove usannheter.
Britene oppførte seg verre mot den sivile kystbefolkning enn okkupasjonsmakten.  

Hurtigruteskipet  "Irma" (Klikk på Irma, så kommer teksten opp) ble senket av MTB`er, med norsk flagg og norsk besetning.  I denne rystende tragedien omkom 63 uskyldige nordmenn og kvinner. Les om
myndighetenes historiske forfalskninger om "Irma" og lastebåten "Henry".  
Den måten angrepet ble utført på indikerer at skipssjefene på MTB'ene må anses
som fullstendig udugelige for oppgaven. Det samme sier også forfatteren Trygve
Nordanger, Bergen, i et TV program:  
Oppdatert 20. januar 2004.

Klikk på de røde navn, på kommer teksten opp.

Det sovjetrussiske ubåtangrepet på fiskeflåten utafor Senja.

Hurtigruteskipet "Richard With" Oppdatert i mars 2002

Hurtigruteskipet "Prinsesse Ragnhild" s mystiske krigsforlis.  Oppdatert i jan 2002

Hurtigruteskipet "Sanct-Svithun" senket ved et britisk overgrep. Oppdatert   mars 2002

Hurtigruteskipet "Vesterålen" ble torpedert av sovjet ubåten SH-402 den 17.10.41.

Hurtigruteskipet "Lofoten" ble angrepet av en sovjet ubåt, men berget seg.

Hurtigruteskipet   Midnatsol måtte søke dekning.

Rutebåten "Vindafjord" senket ved et skammelig britisk flyangrep.

Rutebåten "Barøy" ble senket av et britisk fly. En stor tragedie.

Rutebåten "Tanahorn" ble angrepet av sovjet ubåten SH-422, men berget seg.

Godsbåten "Ottar Jarl"  Oppdatert mars 2002.

Godsbåten "Haakon Jarl" med sivile forsyninger til Finnmark, ble torpedert 17.2.41 av britene.

Her kan du lese om Kong Haralds avduking av "Irma" bauta.

  

 

 

 

 
har besøkt disse nettsidene. Den
gamle tellingen opphørte på
 11267 besøkende. Disse kommer
i tillegg til registreringen på den
nye telleren.

All kopiering, reprodusering, videre bearbeidelse eller lignende som helt eller delvis bygger på innholdet i disse  sider,   er ikke tillatt iht. lov om opphavsrett uten henvisning til forfatteren.  
Innhold er © copyright 23. august 1999.    

Tes

  Salangen Webdesign